AMP er en ideell organisasjon med formålet å være et møtested i sentrum av Tromsø. 

Møteplassen skal være et sted hvor folk med ulik bakgrunn kan møtes, lage internasjonalt mat, lager seminarer, internasjonal musikk og et sted der ungdom kan ha en alkoholfri møte og dansearena.

Møteplassen skal også tilby nyankomne arbeidsinnvandrere en møteplass sånn at de kan bygge seg et nettverk. Det er viktig å ha et sted å være og et sted å finne venner og blir kjent med Norske kultur. 

AMP lager flerkulturelle musikkarrangementer, seminarer og jobber med å synliggjøre det flerkulturelle Tromsø.