Back to All Events

HELE VERDEN PÅ EN ØY - THE WHOLE WORLD ON ONE ISLAND

HELE VERDEN PÅ EN ØY er en integreringskveld for folk med minoritetsbakgrunn.

Vi alle er ganske klar over at språk har alltid vært det viktigste instrumentet av menneskelige kommunikasjon derfor er det umulig å overvurdere betydning av språkkunnskap for den som har flyttet til et annet land. Et nytt land, et nytt språk, et nytt sted - alt dette er spennende. Samtidig kan man av og til bli lei, sliten og ikke minst forvirret foran utfordringer av integrering i det nye samfunnet.

Vi i RuNo Teater er kjent med disse følelsene pga hver av oss har gått gjennom slik livsfase.

Det har gitt oss en impulse til å skape et program som vi har bestemt oss til å kalle for  ÊN INTEGRERINGSKVELD “Hele verden på ên øy”.

Dette programmet ble laget for dere som har lyst til å bringe inn nye, uvanlige måter å lære språk på i hverdagslivet sitt.

I løpet av to timer får dere mulighet til å

  • delta i  interaktive oppgaver

  • bli kjent med nye kamerater

  • høre og  synge sanger på norsk

  • prøve dere i å lage et teaterstykke

  • oppdage noe nytt og overraskende i dere selv


Det skal serveres te, kaffe, brus, kjeks og litt sjokolade.


Vi gleder oss veldig til å møte dere på Biblioteket i Tromsø den 18.11. kl 16.

Meld dere på tlf (kun sms) 45127239 innen 17.11 kl 15.00

______________________________________________

THE WHOLE WORLD ON ONE ISLAND is an integration evening for people with minorities background. All we understand pretty well that a language has always been the most important instrument of human communication, that is why it is impossible to overestimate an importance of the language knowledge for them who moved to another land. A new land, a new language, a new place - everything this is exciting. At the same time one can sometimes get tired and confused of challenges of the process of integration into the new society.


We at RuNo Teater are known with these feelings because each of us has gone through such a life stage. That has given us an impulse for creating a programme which we decided to call AN INTEGRATION EVENING “The whole world on one island”.

This programme has been made for you who wants to bring new, unusual ways to study the language into your everyday life.   

During to hours you will have a chance to:

  • take part in interactive tasks;

  • become acquainted with new friends;

  • listen to and sing songs in Norwegian;

  • try yourself in making a theatre performance;

  • discover something new and surprising in yourself.


Tea, coffee, juice, cakes and some chocolate will be served.


We are glad to meet you in Tromsø Library and Town Archives on November, 18, at 16 o’clock.  

Sign up on the ph. numb. (only SMS) 45127239 by November, 17, 15 o’clock.

 

Earlier Event: May 25
Members meeting / Medlemsmøte
Later Event: January 10
Folkedialog