Back to All Events

Annual meeting-Årsmøtet

To the members and friends of AMP:

Til AMP medlemmer og venner:

Det innkalles herved til årsmøte i AMP

You are invited to the annual meeting in AMP

 

Årsmøtet avholdes: Grønnegata 71, Tromsø

Fredag(Friday) 9. februar 2018, kl. 18.30 – 21.30 (lett mat servering, refreshments) 

 

Forslag til sakliste/Proposal for a case list

 

1.   Åpning-opening

2.   Godkjenning av innkalling-approval of notice

4.   Valg av møteleder-election of chairman

5.   Valg av møte sekretær- election of secretary

6.   Valg av 2 protokoll underskrivere-choice of two protocol signatories

7.   Styrets beretning for 2018- annual report for 2018

8.   Regnskap 2018- accounting repport for 2018

9.   Innkomne forslag- suggestions received

10. Vedtekter- Statutes

11. Valg av tre nye styremedlemmer- election of three new board members

12. Avslutning-ending

 

 

Saker som ønskes tatt opp sendes til AMP: amp.velmott.tromso@gmail.com innen 2. februar 2018. 

Please send suggestions before 2nd of February to the following email adress:amp.velmott.tromso@gmail.com

 

En vennlig påminnelse om medlemskontingent for 2018 kommer  fra noreply@contafaktura.no. Denne mo betales før årsmøtet for at medlemmer skal ha stemmerett på møtet. 

You wil receive an email from noreply@contafaktura.no  with the bill for Yearly AMP membership.

 

Gjør også oppmerksom på at AMP har behov for nye styremedlemmer for kommende styreperiode. Ber om at interesserte melder dette på e-post så snart som mulig.

AMP needs three new board members in Year 2018. If you have interest to be on board please send us an email as soon as possible.

 

Endelig innkalling med sakspapirer vil bli utsend 3.februar 2018.

We will send another email with documents for the annual meeting around 3th of February.

 

 

Earlier Event: November 28
Northern Woman