Back to All Events

Peace seminar/Fredsseminar

We would like to invite you to the International seminar on the theme armament and the cold war. That is being laid special emphasis on the relationship between Norway and Russia. Those two countries managed to resolve conflicts in peaceful way for a thousand years, also in the times of the cold war.

Arctic Meeting Point/Vel møtt i Tromsø has taken the initiative to this seminar, which will be held on  Thursday the 12th of April, from 20:00-22:00 in the 3rd floor of Tromsø library, Grønnegata 94. 

About the International seminar: Seminars are hold every Thursday with lectures and debate with international themes. The responsibles of these seminars are United Nations and the University of Tromsø, in collaboration whith different partners.The 12th of April, it is AMP who is the partner.

AMP has invited to this seminar the worldwide known professor Johan Galtung https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Galtung  to be included as a speaker. He was unable to be there in precense, but has has instead made a video interview for this seminar (See below).

The second speaker, Harald Reppesgaard, is a retired psychiatrist. He will talk about how threatening war affects us mentally. He also represents organisation «Norway for the peace» that is enclosed the WPC (World Peace Council).

We are looking forward to see you at the seminar.

 

 If you where unable to join the international seminar on April 12th, there is a video on you-tube  available here:https://www.youtube.com/watch?v=NFxJ801WcS0

-------------------------------------------------------------

Vi vil gjerne invitere deg til Internasjonalt seminar med temaet opprustning og kald krig.  Det blir lagt spesiell vekt på forholdet mellom Norge og Russland, som ellers ha klart å løse konflikter på fredelig vis i tusen år, også under den kalde krigen.

Arctic Meeting Point – Vel møtt i Tromsø har tatt initiativet til dette seminaret, som skal være torsdag den 12. april, kl. 20:00 – 22:00 i 3. etasje på Tromsø bibliotek,Grønnegata 94. 

Litt om Internasjonalt seminar: Hver torsdag arrangeres det seminar med foredrag og debatt med internasjonale tema. FN-sambandet og Universitet i Tromsø står bak, og samarbeider med forskjellige organisasjoner i byen. Den 12. april er det vi som er samarbeidspartneren.

AMP har invitert professor Johan Galtung https://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Galtung som er grunnlegger av freds- og konfliktforskning, til å være med som foredragsholder. Han kunne dessverre ikke komme til Tromsø, men har i stedet laget et videointervju til dette seminaret.

Den andre foredragsholderen, Harald Reppesgaard, er pensjonert psykiater. Han vil blant annet snakke om hvordan truende krig påvirker oss psykisk. Han representerer også Norge for fred som er tilknytta Verdens fredsråd.

Vi gleder oss til seminaret, og ønsker alle hjertelig velkommen til lytte og delta i debatt.

Her er lenke til video opptak av dette seminaret: :https://www.youtube.com/watch?v=NFxJ801WcS0