Back to All Events

Folkedialog

Folkedialog


"Folkedialogkonseptet handler om å skape en arena hvor mennesker med ulike oppfatninger og meninger kan komme sammen for å lytte til og lære av hverandre. Folkedialogene foregår i et offentlig fysisk rom, for eksempel på et bibliotek eller i et samfunnshus. Dialogen ledes av en tilrettelegger, som vil sørge for at mange stemmer kommer frem, Alle som er til stede blir invitert til å delta ved å si sin mening og å lytte til andre. 

Målet er å skape engasjement og  få frem ulike stemmer,  noe som vil styrke opplevelsen av å leve i et demokrati. Å komme sammen med mennesker med ulike holdninger, tanker og ideer, som man skal lytte til og stille gode spørsmål til stimulerer læring og viljen til å se på ens egne forestillinger på en ny måte. I tillegg vil slike dialoger utvide den enkeltes sosiale nettverk og stimulere til videre kontakt. Å bli lyttet til kan forebygge opplevelsen av å være utestengt, noe som kan motvirke utvikling av fordommer, ekskludering og ekstremistiske holdninger.Sted: Kirkegata 2, Tromsø sentrum
Tid: Torsdag, 10. januar  fra  kl. 19:00 – 21:00
Språk: Norsk eller engelsk 
Gratis entré, antall plasser er begrenset til 30 stykker 
Påmelding påkrevd gjennom e-post eller telefon: amp.velmott.tromso@gmail.com, Tel. 98631091
Arrangør: AMP i samarbeid med  Norge For Fred, Norsk Forfattersentrum og UiT.

 
Norunn Grande: Spesialrådgiver på Nansen Fredssenteret, lærer bort metoder for dialog.

Innleder: Vidar Vambheim, førsteamanuensis ved Senter for Fredsstudier og Institutt for Lærerutdanning og pedagogikk ved UiT.

Frist til påmelding er 7. Januar.