'Vil hjelpe nordmenn og utlendinger til bedre kommunikasjon' 
http://www.itromso.no/nyheter/2015/11/21/Vil-hjelpe-nordmenn-og-utlendinger-til-bedre-kommunikasjon-11835096.ece

'Konc Rebeka, Tromsø, Norvégia'
January 8 2016
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174381371

'Cracking the Norwegian Code with Julien Bourelle'
November 21 2015
http://www.itromso.no/nyheter/2015/11/21/Vil-hjelpe-nordmenn-og-utlendinger-til-bedre-kommunikasjon-11835096.ece

'Vil Gjøre Tromsø Mer Inkluderende'
April 10 2015 http://www.itromso.no/nyheter/article10839104.ece